A nosa política de devolucións


Política de devolucións

Por favor, póñase en contacto con nós antes de devolver calquera artigo Artefíos .

É responsabilidade do consumidor controlar que o subministro é correcto e libre de erros no momento da recepción.


Condicións de reenvío

Vostede pode devolver o produto dentro dos 30 días da entrega.

O produto debe estar en perfectas condicións. Si o produto foi utilizado ou se danou non pode ser devolto. Asegúrese de incluír a información de contacto co regreso e se é posible , por favor proporcionaranos un número de seguimento. Artefíos suxire obter o recibo e o ID do paquete para o regreso da prestación de servizos, xa que fai máis doado seguir o envío de volta se é necesario.

Os custos de transporte derivados da devolución correrán por conta do cliente. 


Danos de transporte

Se o produto se perde ou, o recibilo, atopa que o articulo foi danado durante o transporte , vostede debe reportalo inmediatamente para que podamos solucionalo.


Paquetes non reclamados

Para os paquetes non reclamados na súa oficina de correos dentro dos 14 días dende que os reciben, Artefíos reserva o dereito de cobrar unha taxa de tramitación para cubrir o envío e os custos administrativos das empresas de transporte de mercancías.


Tódalas consultas: artefios@artefios.org