artefios artefios

Acerca de nós

Somos un grupo de artesáns que traballamos con teares tradicionais de alto e baixo lizo, elaborando produtos téxtiles.  Dispoñemos tamén dun taller de ourivería onde elaboramos complementos realizados en prata. Os nosos produtos están recoñecidos coa marca Artesanía de Galicia (taller artesanal nº78).

Artefíos (Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional) é unha entidade que traballa por e para as personas con diversidade funcional, buscando a súa integración persoal, social e laboral, a través dun Centro Ocupacional e un Centro Especial de Emprego para facilitar o seu desenvolvemento nun ambiente de confianza e respeto.

Mercando os nosos produtos estás a colaborar cunha entidade sen ánimo de lucro.Somos un grupo de artesanos que trabajamos con telares tradicionales de alto y bajo lizo, elaborando productos textiles. Disponemos también de un taller de orfebrería donde elaboramos complementos realizados en plata. Nuestros productos están reconocidos con la marca Artesanía de Galicia (taller artesanal nº78).

Artefíos (Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional) es una entidad que trabaja por y para las personas con diversidad funcional, buscando la integración personal, social y laboral, a través de un Centro Ocupacional y un Centro Especial de Empleo para facilitar su desarrollo en un ambiente de confianza y respeto.

Comprando nuestros productos estás colaborando con una entidad sin ánimo de lucro.


Escríbenos un email

Política de devolucións     Condicións de venda


Artefíos é membro de Artesanía de Galicia